Supervision

For at kunne støtte et plejebarn i dents udvikling  er det nødvendigt med supervision. Plejebørn kan ofte have været igennem flere traumatiske oplevelser i deres liv og har behov for særlig støtte, som kræver faglige kompetencer.
Supervisionen tager udgangspunkt i barnet og de udfordringer, som anbringelsen giver plejeforældrene.
Supervisionen er også en opkvalificering af plejefamilien, hvor der undervises i bl.a. tilknytning, mentallisering, traumereaktioner og behandling. Vi ved, at tilknytningen til barnets forældre og biologisk netværk har en meget stor betydning for barnets trivsel og udvikling, hvorfor det har en central plads i supervisionen.
Plejefamilier bruger sig selv som værktøj. Der arbejdes i supervisionen med deres relevante personlige udviklingspunkter, for derigennen at styrke og opkvalificere dem som plejefamile.
Supervisoren lytter og styrer processen således, at plejefamilien får konkrete handlemuligheder.


Sidemandssupervision

Børn som anbringes i plejefamilie har ofte specielle behov og mange får eller har diagnoser som kræver specialvide.
For at imødekomme dette tilbyder vi  Sidemandsupervision. Det vil sige supervision i plejefamilien med en  supervisor som har specialviden i forhold til et barns udfordringer. Det foregår på den måde at plejefamiliens supervisor også  deltager i supervisionen, heraf ordet sidemandssupervision. Formålet er at tilføre ny viden på et specialområde i forhold til barnets udfordringer evt. diagnose. 

 

Gruppesupervision

Supervision til socialrådgivere, familieplejekonsulenter, familiebehandlere mf.:
Gruppesupervisionens særlige styrke er, at man inddrager gruppen, som repræsenterer en rigdom af tanker, nysgerrighed, viden, associationer, livserfaring og kreativitet. Vi arbejder ud fra den anerkendende dialog, som gør, at ressourcerne i det enkelte menneske kommer frem. 
Det er yderst interessant  at arbejde på at styrke den faglige kompetence i en gruppe. Vi  oplever ofte, at der findes rigtig meget erfaring og viden samlet i en gruppe, og at vores  opgave er at få den vidensdeling i spil på en tryg og samtidig udfordrende måde, således at fagligheden hele tiden øges og styrkes for den enkelte og for gruppen.
Supervisionen indeholder ofte små faglige oplæg, som knytter sig til de problematikker, som supervisanten præsenterer.
Såfremt der opstår et behov for mere faglig viden idenfor et område, kan vi  lave kortere eller længere oplæg om emnet efter behov. Dette aftales fra gang til gang.
Der hvor det er relevant tages der afsæt i ICS ( Integrated Children's System ). Vores funktion som supervisor er primært at styre processen, spørge ind og give faglig sparring, primært omkring tilknytning og mentalisering, forældrekompetencer mm. Det giver gruppen en større fællesviden og erfaring med ICS.
 Såfremt I anvender, eller er bekendt med SoS ( Signs of Safety), vil det kunne indgå i supervisionen som en naturlig del. 
Erfaringer viser, at fælles afklaringer har bedre chancer for at blive realiseret i praksis.

 

Supervision: 850 kr./time + moms
Sidemandssupervision: 1250 kr./time + moms.
Gruppesupervision: 1250 kr./time + moms.

Kørsel: 3,56 kr./km. + køretid 400 kr./time