Plejefamilie

Kurser:
Vi udbyder målrettet uddannelse til plejefamilier, med efterfølgende implementering af ny viden i den konkrete plejefamilie med udgangspunkt i barnets handleplan, og plejefamiliens opgave. Dette enten ved at vi varetager hele opgaven eller går i et tæt samarbejde med kommunens egne familieplejekonsulenter.
De temaer som vi udbyder planlægges sammen med bestiller, så de målrettes kommunens behov og strategi på området.
De kurser som tilbydes er opbygget så de er målrettede plejefamilier, og med fokus på hvordan det kan omsættes i dagligdagen med plejebørn.

Workshop:
Vi har en fast workshop omkring udarbejdelse af status efter ICS principperne for plejefamilier. Det er en workshop hvor plejefamilierne undervises i ICS modellen, evidensen bag opbygningen, og plejefamilierne får mulighed for at arbejde med egen statusrapport med direkte vejledning.