Faglig profil


Vi har begge en grunduddannelse som socialrådgiver, og mange års erfaring i arbejdet med udsatte børn, unge og familier.

Vores faglige erfaringer har været med forskellige tilgange/ indgangsvinkler til hele området. Mikkel har sin baggrund i det kommunale, både som myndighedsleder og leder af behandlingsområdet. Ellen har de sidste 25 år arbejdet med supervision samt behandling til  børn og deres familier.

Ellen har behandlingserfaringer i at arbejde med det relationelle mellem barnet, biologiske forældre, plejeforældre samt kommunen. Derudover har hun stor erfaring i at  superviseret myndighedsrådgiver og plejefamilier, samt støtte forældre som har fået anbragt et barn. 

Mikkel har erfaring omkring det organisatorisk og lovgivningsmæssig område, herunder erfaring med at udvikle sagsgang, sikre lovmedholdelighed og analyser på om der er et økonomisk rationale.
Mikkel har endvidere stor erfaring omkring familieplejeområdet, både som leder af området og i det at han selv har været plejefamilie i 25 år.

Vi vil bruge vores forskelskraft og sammenhængskraft til at udvikle området  i forhold til såvel det organisatoriske som det behandlingsmæssige. 

En del børn har specifikke udækket  behov hvor der kræves specialviden. For at kunne imødegå dette har vi tilknyttet en lang række specialister som dels underviser på vore kurser og som dels efterfølgende kan supervisor  plejeforældre, evt sammen med familieplejekonsulenter for at sikre implementeringen. 

Vi kan tilbyde specialviden indenfor f.eks.: 

Barnet: Autisme spektum forstyrrelse, Døve, Udviklingstraume, Angst, Tilknytning, ADHD, Sansemotoriske regulerings forstyrrelser. Medfødte og erhvervede hjerneskader. 

Plejeforældre: Forældresamarbejde, Livet som plejeforældre, Konflikthåndtering i forhold til udadreagerende og selvskadende adfærd. 

 

Mikkel Hastrup
Socialrådgiver, 1992.
Diplom i ledelse, 2012

Testrapport:
Mikkel Hastrup løser opgaver, der omfatter komplekse problemstillinger og processer på et højt analytisk niveau. Han er produktiv og særdeles stærk i løsningen af formidlingsmæssige og kommunikative opgaver. Han demonstrerer indsigt i de faglige og organisatoriske sammenhæng på området, hvor med sikkerhed og viden identificerer relevante løsninger, I analysen tager han afsæt i både konkrete og overordnede betragtninger af de væsentligste udfordringer og potentialer, og hans analytiske præferencer ligger i de mere overordnede og mindre detalje orienterede tilgang til problemløsningen” MUUSMANN test 2016

Erfaring området udsatte Børn, Unge og Familier: 
Jeg har side min uddannelse arbejdet indenfor området udsatte Børn, unge og deres familier. Dette har været som myndighedsrådgiver, Ansat på Mor- barn institution, Skolesocialrådgiver, kontaktperson og som aflastnings- og plejefamilie. De sidste 20 år som leder på forskellige niveauer. Dette har været som teamleder på myndighedsområdet, leder af et dag- og botilbud for unge med psykosociale udfordringer, Leder af myndighedsområde i en større kommune og som Centerleder for udføre området i en mindre kommune.
Jeg har privat været kontaktperson samt aflastnings- og plejefamilie siden 1995 - og er det stadig selvom de nu er voksne. 
Mine kernekompetencer:
Analyse af rationaler i sag administrationen, med fokus på økonomi og fagligbæredygtighed.
Gennemgang af sagsområde udvalgt ud fra nøgletal, viden om manglende opfølgning eller som et strategisk fokusområde. 
Sagsanalyse på et generelt niveau, eller som en strategisk indsats på både til gruppe af rådgiver eller på enkel sagsniveau som sidemandsoplæring.
Familieplejeområdet: Administrationsgrundlaget, kontrakter, vederlag fastsættelse, matchning og opkvalificering af plejefamilierne, Familieplejekonsulenter og rådgiver.
Ledelsessparring
Organisationsudvikling, herunder udarbejdelse af administrationsgrundlag, ydelseskatalog og servicestandarder.

Uddannelser og kvalifikationer
2016 - 2018    UKON – Ledelse af teams, og ledelse i teams.
2016 - 2016    Arbejdsmiljøuddannelsen.
2014 - 2014    MED- Grunduddannelse
2014 - 2014    Superbruger uddannelse DUBU og kursus ICS 
2013 - 2015    Organisations- og kvalitets forløb med ekstern revision (PWC)
2013 - 2013     Uddannelsesforløb omkring mentalisering v/ Anne Blom Corlin.
2011 - 2012     Diplom i ledelse
2011 - 2011     Kursus i “Arbejdet med plejebørn med tilknytningsproblemer…”
2008 - 2010     Lederudvikling med konsulent Lone Storgaard.
2009 - 2009     Ledelse og organisation University College.
2005 - 2006     Kognitive behandlingsformer, Center for kognitiv terapi, Aarhus.
1998 - 1999     Systemisk uddannelse, supervision, konsultation og behandling V /Dispuk.


Ansættelser:
2016 - 2018     Syddjurs kommune. Leder af udførerenheden, børn, unge og familier i Syddjurs 
2013 - 2016    Viborg kommune. Afdelingsleder for Myndighedsområdet,
2007 - 2013    Aalborg Kommunes Center for børn, unge og Familier.
2002 - 2007     Aalborg kommunes Ungdomscenter, afdelingsleder Træningshøjskolen.
1999 - 2002    Aalborg kommune, Familiegruppen Vest. Souschef for leder.

Ellen Naldal 
Socialrådgiver 1983 
Psykoterapeut MPF
Cert.Parterapeut, Familieterapeut, Workshop Presenter og Supervisor samt Traume terapeut. 
 

Erfaring indenfor udsatte børn, unge og familier
Jeg har erfaring som myndighedsrådgiver med anbringelser af børn og unge. Derudover har jeg arbejdet som konsulent for et privat firma der betjente kommunerne omkring anbringelser.
Jeg har de sidste 25 år arbejdet som selvstændig og ejer af Naldalhus. Jeg har her erfaring med bl.a supervisor for plejefamilier og opholdssteder. Derudover har jeg superviseret familieplejekonsulenter i kommunerne. I en periode på 6 år var jeg tilknyttet et opholdssted med 12 unge som socialkonsulent. Jeg superviserede her personalet, havde kontakt, samt samtaler, med den unge og forældrene samt kontakt til myndighedsrådgiver mm.
Jeg har derudover de sidste 15 år også arbejdet som  § 54 støtteperson til forældre som har fået anbragt et barn. Jeg har løbende undervist og haft kursusforløb/ træningsforløb  i  bl.a “ Den anerkendende dialog”, “forældresamarbejde “, “ Hvad sker der, hvad gør vi?”  til plejeforældre, opholdssteder, myndighedsrådgiver mm. 


Efteruddannelse af længere varighed
2018 - I gang med Certificering til Emotionsfokuseret Parterapi (EFT) hos cand.psyk. Jette  Simon
Cert. Par-tjek vejleder hos Center for Familieudvikling ved. Mattias Stølen Due
3 års uddannelsesforløb  i Integral Psykologisk traumebehandling hos Cand. Psych. Vibeke Adler. Knudepunktet.
Uddannelsesforløb over 2 år i Somatisk og Stress Regulering orienteret tilgang til Traume og Stress Regulering hos Cand. Psych. Vibeke Adler.
Uddannelsesforløb over 3 år i Stress/traume og chok regulering.aut. Cand Psych Ulla Rung Weeke, Krise og Kropsterapeut, Specialist i Psykotraumatologi. Skolen for Psykosomatik. 
Certificeret Imago supervisor. Trænet v. cand. psych. Jette Simon.
Uddannet Supervisor. I gruppesupervision.Trænet hos Socialrådgiver og Psykoterapeut Susanne Bang.
Cert. Workshop presenter (Leder for parweekender). Trænet hos Cand. Psych. Jette Simon.
Cert. Imago Parrelationsterapeut. v/ Cand Psych. Jette Simon. 
Livshistorier /v. Socialpædagog, og psykoterapeut MPF Ingrid Strøm.
Uddannet Tegneterapeut/v. Ungdomspsykiater Erik Olsen.
Træning i at afholde forældregrupper /v. Jesper Juul.
Træning i faglig og personlig supervision /v. Helen Bundgård.
Cert. Familieterapeut. Fra S.I.F.