Hastrup & Naldal består af Ellen Naldal og Mikkel Hastrup
Vi er et faglig fællesskab, som har mange års erfaringen indenfor Børn, Unge og Familieområdet. Vores erfaringen spænder over både myndigheds- og 
behandlingsområdet. Vi arbejder som et team i de tilbud vi tilbyder. 
 

Til professionelle som arbejder med børn, unge og familier
For at skabe både falig og økonomisk bæredygtighed har vi fokus på at analysere sagsarbejde, sagsgange, administrationsgrundlaget, servicestandarder og økonomien på det enkelt sagsniveau.
Vi tilbyder sagsanalyse til grupper eller evt. som sidemandsoplæring til den enkelte rådgiver. Derudover tilbyder vi supervision til myndighedsrådgivere, familieplejekonsulenter mf. 
Supervision og sagsanalyse kan kombineres såfremt der er behov for det. 
Vi tilbyder målrettede kurser og supervision, samt sidemandssupervision til plejefamilier, evt. med efterfølgende implementering af ny viden i den konkrete plejefamilie med udgangspunkt i barnets handleplan, og plejefamiliens opgave.

Behandlingsopgaver indenfor børn, unge og familier.  
For at et barn kan trives og udvikles optimalt er det nødvendigt at der er en tryg base og en sikker havn. Dette skabes af de voksne som er omkring barnet. 
Vi arbejder med behandlingsopgaver som tager udgangspunkt i helhedssynet, hvorfor samarbejde og sparring med myndighedsrådgiver og andre relevante personer er helt centralt for os. 
Vi tilbyder f.eks. direkte støtte til at skabe det gode samarbejde mellem plejeforældre og biologisk forældre, ligesom vi udbyder kursus i forældresamarbejde. 
Vi tilbyder også at være §54 støttepersoner til forældre.